W roku, w którym obchodzona jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy do szczególnego zwrócenia uwagi na Drogę św. Jakuba w naszym kraju. I do częstszego polskimi Drogami wędrowania. W tym celu od tegorocznej uroczystości św. Jakuba Apostoła, czyli od 25 lipca 2018 r., w dystrybucji znajduje się nowy wzór Paszportu Pielgrzyma dedykowanego na wszystkie odcinki Drogi św. Jakuba w Polsce. Co do wymiarów jest on zgodny z hiszpańskim Credencialem; ponadto zawiera więcej, niż dotąd miejsc na pieczątki potwierdzające przebycie trasy. Chcemy w ten sposób zachęcić do jak najczęstszego i jak najdłuższego pielgrzymowania Drogą św. Jakuba w Polsce.
Paszport Pielgrzyma można zamawiać pod adresem paszporty@camino.net.pl, a niebawem także w Sklepie Pielgrzyma na naszej stronie internetowej oraz zakupić w stałych punktach dystrybucji m.in. w Poznaniu (księgarnia Globeo), Lublinie (furta klasztoru dominikanów przy ul. Złotej), Warszawie (Księgarnia na Miodowej), Wrocławiu (Księgarnia Hiszpańska), Piekarach Śl., Krzeszowie (punkt informacyjny sanktuarium) czy Górze św. Anny (punkt informacyjny).
Pielgrzymi posługujący się tym Paszportem będą mogli uzyskać także specjalny certyfikat „100 na 100” przejścia przynajmniej 100 km Drogi św. Jakuba w Polsce w roku stulecia odzyskania niepodległości. W celu uzyskania certyfikatu należy przesłać skan Paszportu Pielgrzyma na adres biuro@camino.net.pl lub kserokopię na adres Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” (ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław). Paszport powinien zawierać potwierdzone pieczątkami przebycie przynajmniej 100 km pieszo lub minimum 200 km rowerem dowolnego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce w czasie jednorazowej wędrówki. Wykluczone jest więc np. wędrowanie w ciągu trzech kolejnych weekendów lub w dwóch tygodniowych etapach.
Autorką grafiki Certyfikatu oraz Paszportu jest Marta Pawelec (jej rodzice, Bogusława i Krzysztof Tomczakowie to zarazem „rodzice” Drogi św. Jakuba na Opolszczyźnie), zaś oprawy graficznej Paszportu – Anna Czekaj.
Zapraszamy do pielgrzymowania w Polsce, odnajdowania w Drodze wspólnych korzeni Camino de Santiago w całej Europie, a zatem i w naszym kraju, rozmyślania o tym, czym jest niepodległość, dlaczego jest ona „darem zadanym”, czym jest wolność od, wolność do i ściśle związana z nią odpowiedzialność oraz o tym wszystkim, co czyni nas wspólnotą nad Wisłą i Odrą. Dobrej Drogi!

Leave Comment