Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu zaprasza dzisiaj, w środę 21 listopada, o godz. 19 na spotkanie dotyczące Camino (Wydział Teologiczny UMK).  Rozpocznie się ono od krótkiej modlitwy w kaplicy, a następnie wysłuchania relacji z pielgrzymki po Camino de Santiago, jaka była udziałem państwa Ewy i Andrzeja Wilkans, członków Bractwa św. Jakuba. Swoje wystąpienie zatytułowali: „Z Lourdes do Eunate, czyli Camino de Santiago trzema drogami“. W zaproszeniu Organizatorzy napisali: Zabierzcie swoich znajomych! Buen Camino 🙂 ……wszystkim przybywającym :).

Leave Comment