VI Głogowska Pielgrzymka do Jakubowa

W poświąteczną sobotę, 10 kwietnia (a więc cztery dni później, niż wcześniej zapowiadano), spod głogowskiej kolegiaty wyruszy już po raz szósty „papieska” pielgrzymka do źródła św. Jakuba. Tradycja pielgrzymowania z Głogowa istniała do roku 1945, ale została zaniechana wraz z wysiedleniem ludności niemieckiej po II wojnie światowej. Dopiero wraz z pracami nad odtworzeniem „Dolnośląskiej Drogi…