Spotkanie w Więcławicach

Działający dotąd jako oddział Bractwa św. Jakuba Apostoła z siedzibą w Jakubowie krakowscy gospodarze Małopolskiej Drogi św. Jakuba zarejestrowali własna organizację. Pozwoli to na szybsze współdziałanie z małopolskimi podmiotami, m.in. w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na realizowane projekty. Siedziba nowego Bractwa znajduje się w Więcławicach Starych, przy kościele św. Jakuba. Poza Bractwem z Więcławic działa…