Pielgrzymek i Wielkanoc

Ukazał się nowy numer „Pielgrzymka”, dostępny jest w zakładce „Pielgrzymek”. Na łamach jubileuszowego, 10-go już numeru przewijają się obrazy z Drogi Żytawskiej, z malowniczych Górnych Łużyc, gdzie pielęgnowane są niezwykłe wielkanocne zwyczaje. W samą Wielkanocną Niedzielę na pola wyruszają konne procesje jeźdźców, by przypomnieć skrytym jeszcze w ziemi roślinom: Wasz Pan zmartwychwstał! Nie ma niczego,…