W intencji pielgrzymów

Każdego 25-go dnia miesiąca w coraz liczniejszym miejscach w Polsce mają miejsce modlitwy w intencji pielgrzymów na Drodze św. Jakuba. Także w najbliższy poniedziałek wszyscy wędrujący wspominani będą w czasie wieczornych nabożeństw w kościołach św. Jakuba w Jakubowie, Szczyrku i Simoradzu. Natomiast w gnieźnieńskim kościele bł. Jolenty, godz.18.00 odprawiona zostania msza św. w intencjach zgłoszonych…