Via Regia do Saksonii

Kontynuowane są sobotnie przejścia wzdłuż Via Regia w ramach projektu „Via Regia – od historii do przyszłości”. W sobotę, 25 sierpnia, chętni spotykali się o godz. 9:00 przy Moście Staromiejskim w Zgorzelcu i przez Gorlitz, Konigshainer Berge i Arnsdorf wędrowali do Melaune. Stamtąd miał miejsce powrót do Zgorzelca i Lubania podstawionym, bezpłatnym autobusem. Warto przypomnieć, że w tym czasie w Gorlitz i Zgorzelcu trwał dwudniowy festyn staromiejski JAKUBY. Zatem na zakończenie przejścia raz jeszcze należało odwiedzić nadnyską starówkę.

Droga Małopolska zaprasza

Bractwo i parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych serdecznie zapraszają na nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które odbędzie się 25 sierpnia 2012 r. (sobota) po Mszy św. o godz. 18:30 w kościele pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych. Po Mszy św. spotkanie członków Bractwa i miłośników Drogi św. Jakuba.
Nazajutrz, w niedzielę, 26 sierpnia, Bractwo sw. Jakuba zaprasza na wspólne przejście kolejnego etapu Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Tym razem droga prowadzić będzie