Droga Małopolska w Roku Wiary

W imieniu organizatorów zapraszamy na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ ŚW. JAKUBA W ROKU WIARY ORGANIZATORZY: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”, Parafia pw. św. Jakuba w Kotuszowie Zgłoszenia udziału prosimy kierować telefonicznie – Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych, lub na adres e-mailowy: biuro@caminogalicja.pl  Szczegółowych informacji udziela:…