9664 km Drogą św. Jakuba

Pielgrzymka dziekczynna Droga sw Jakuba_1Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych zaprasza na pielgrzymkę dziękczynną za pontyfiat bł. Jana Pawła II. Do przejścia jest 9664 km  dowolnym odcinkiem Drogi św. Jakuba w Polsce lub za granicą do 15 kwietnia 2014 r. Jeżeli każdy ze 100 pielgrzymów pokona 97-kilometrowy odcinek, to otrzymamy kilometraż odpowiadający liczbie dni pontyfikatu Papieża Polaka. Zgłoszenia osób, które zechcą włączyć się do pielgrzymki dziękczynnej, są przyjmowane do 31 grudnia 2013 r. Po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową każda osoba otrzyma specjalny Paszport Pielgrzyma, a po kanonizacji bł. Jana Pawła II – certyfikat potwierdzający udział w pielgrzymce. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przesłanie do 15 kwietnia 2014 r. kopii Paszportu Pielgrzyma dokumentującego odbycie pielgrzymki. Kopie paszportów będą złożone w procesji z darami podczas uroczystości pokanonizacyjnych w Krakowie.