Kaplica św. Jakuba w Krakowie

Parafia oraz Bractwo św. Jakuba zainicjowali akcję budowy i wyposażenia kaplicy św. Jakuba Ap. w Centrum Jana Pawła II, mając na uwadze wielki wkład Papieża Polaka w rozwój ruchu pielgrzymkowego, a przede wszystkim krzewienie idei wędrowania Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela. Akcja potrwa do 25 lipca 2015 roku. Darczyńcy każdego 25 dnia miesiąca objęci będą modlitwą podczas Mszy św. ku czci św. Jakuba w Diecezjalnym Sanktuarium w Więcławicach.

Kaplica wszystkich pielgrzymów

Założeniem jest, by to wyjątkowe miejsce, powstające z fundacji wszystkich pielgrzymów, stało się ważnym celem wędrówek i miejscem modlitwy pątników z całego świata. Kaplica usytuowana będzie w oratorium dolnego kościoła Bazyliki. W punkcie centralnym pomieszczenia znajdzie się figurka św. Jakuba Ap. – patrona pielgrzymów. Szczegóły akcji są dostępne na stronie: http://santiagokrakow.pl/

Nasza cegiełka na budowę Centrum to kwota 1 300 000 zł. Do zebrania pozostało 900 000 zł. 

Żołnierze dla Jana Pawła II – relacja

2013-12-31 pielgrzymka

W niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 2013 r. z katedry polowej WP przy ul. Długiej w Warszawie ruszyli w wotywnej pielgrzymce za dar pontyfikatu i kanonizacji bł. Jana Pawła II. W marszu z katedry polowej do Błonia udział wzięło pięć osób: kpt. rez. Wiesław Czajka, który z dumą przez całą trasę niósł okolicznościowy proporzec, ppłk rez. Ryszard Bożek, ppłk rez. Jerzy Pawlikowski wraz małżonką Elżbietą oraz Łukasz Stefaniak.