Konferencja w Krakowie

Jeszcze do 15 sierpnia można wysyłać zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznej – już siódmej z kolei – międzynarodowej konferencji naukowej na temat Drogi św. Jakuba organizowanej przez Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. Tym razem możemy spodziewać się częstszych nawiązań do mijającej właśnie 800. rocznicy pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Bliższe…

Europejskie Drogi św. Jakuba w Eschlkam

225W miniony weekend (25.07.-27.07.) w bawarskiej miejscowości Eschlkam odbyło się spotkanie uczestników projektu „Europejskie Drogi św. Jakuba”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji i Polski. Nasz kraj reprezentowali: prezes Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Tadeusz Walkowiak, oraz koordynator projektu z ramienia LGD Światowid, Sławomir Kozłowski. Uczestnikiem polskiej delegacji był także prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, Emil Mendyk. Spotkanie plenarne zbiegło się z jubileuszem dziesięciolecia istnienia Czesko-Wschodniobawarskiej Drogi św. Jakuba (Tschechisch-Ostbayerischer Jakobsweg), będącej głównym szlakiem wychodzącym z Pragi.

Miniprzewodnik po Drodze Kłodzkiej

Okladka2014Przy okazji weekendowego przejścia Kłodzką Drogą św. Jakuba w dn. 19-20 lipca rozpoczęła się dystrybucja folderów zawierających skrócony przewodnik po tym szlaku. Składana „harmonijka” mieszcząca się po złożeniu w paszporcie pielgrzyma zawiera mapy szlaku z Międzygórza do Krzeszowa, adresy miejsc noclegowych oraz krótkie opisy miejscowości na szlaku. Folder będzie można niebawem bezpłatnie otrzymać m.in. w punktach informacyjnych w Kłodzku, Bystrzycy Kł., Radkowie, Międzygórzu i Krzeszowie. Korespondencyjnie można go zamówić wraz z przewodnikiem po Sudeckiej Drodze św. Jakuba, z którą Droga Kłodzka tworzy malowniczy, górski szlak o długości blisko 220 kilometrów.