Przyjaciele Przyjaciołom na Święta

Drodzy Caminowicze! Przekazujemy Wam życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia od naszych Przyjaciół z różnych regionów Polski.

1. Konfraternia Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski

Szanowni i Czcigodni Bracia, czciciele św. Jakuba Starszego Apostoła!

Donoszę Wam z radością, że w Roku Świętym Miłosierdzia Bożego w dniu 14 grudnia 2015 r.
założyliśmy w Warszawie Konfraternię Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

Przyjmijcie tę informację wraz z prośbą o modlitwy w naszej intencji oraz zaproszeniem do współpracy dla Chwały Bożej oraz wzrostu kultu naszego Świętego Patrona. 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 3 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Zachęcamy do przyjazdu już dzień wcześniej, gdyż 2 kwietnia nasze Stowarzyszenie będzie współorganizatorem pierwszego „parlamentu jakubowego”, czyli ogólnopolskiego spotkania podmiotów, grup i organizacji zajmujących się Drogą św. Jakuba. Przy tej okazji chcielibyśmy, aby Przyjaciele Drogi zajęli się przyjęciem i obsługą uczestników spotkania oraz kwestiami organizacyjnymi. I te gościnność oraz otwartość na wszystkich przychodzących Drogą chcielibyśmy w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 okazać. Nie zabraknie oczywiście wieczornego spotkania integracyjnego z opowieściami z Camino. Wstępne zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 3 stycznia 2016 r. na załączonym formularzu. 

Konfraternia św. Jakuba Apostoła

2015-12-18 swjakubinauguracjaDnia 14 grudnia o godzinie 18.00 Polscy harcerze przynieśli do Katedry Polowej WP „Betlejemskie Światło Pokoju”, które przekazali na ręce bp. gen. bryg. Józefa Guzdka. Eucharystia w kościele katedralnym, była również początkiem innej historycznej chwili. Otóż po Mszy św. odbyło się Założycielskie Zgromadzenie Ogólne „Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”.