Portugalią wzdłuż, a celem Santiago

Popularność Drogi Portugalskiej rośnie coraz bardziej. Odbija się to także na tematach spotkań “Buen Camino” we Wrocławiu. Ale już dawno nie słyszeliśmy o wędrówce Camino de Santiago przez całą Portugalię, począwszy od jej południowego skraju. A przecież niedawno z 5-tygodniowej pielgrzymki wróciła piątka wrocławskich pątników. I z nimi się spotkamy w środę, 13 grudnia, o…