DSCN1249W imieniu Łukasza Mroza, caminowicza, harcerza, opiekuna Szlaku Św. Jakuba i inicjatora działań min. na wschodniej Via Regia, serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety, o które to prosi Łukasz:

Szanowni Państwo! Nazywam się Łukasz Mróz. Jestem doktorantem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowuję pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego dysertację doktorską zatytułowaną: „Rozwój i funkcjonowanie Drogi św. Jakuba w Polsce, a pielgrzymowanie Polaków do Santiago de Compostela”.

Niniejsza ankieta dotyczy ruchu pielgrzymkowego oraz opinii na temat Drogi św. Jakuba w Polsce. Udostępnione przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych, a wyniki zostaną opublikowane tylko w postaci zbiorczych zestawień. Ankieta jest anonimowa. Otrzymane informacje będą miały charakter poufny.

Bardzo proszę o wykazanie zrozumienia i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zdając sobie sprawę, że poświęcają Państwo swój wolny czas, będę niezwykle wdzięczny za okazaną życzliwość i pomoc.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://www.interankiety.pl/interankieta/04c88dd6663bdc87bfb4f284f94be95d.xml,
a jej wypełnienie trwa tylko kilka minut.

Łukasz Mróz

Leave Comment