Od grudnia zeszłego roku Drogami św. Jakuba na Mazowszu wędrowali pielgrzymi, którzy w ten sposób chcieli podziękować Bogu za dar pontyfikatu i kanonizację bł. Jana Pawła II, a obecnie już Świętego. Przemierzyliśmy w sumie ponad 3600 km (kiedy otrzymamy certyfikaty, podzielimy się tą informacją z Caminowiczami) w 7 etapach (4 etapy Drogą Warszawską, 3 etapy Drogą Mazowiecką i 1 etap Drogą Wschodniego Mazowsza i Podlasia):

  • Etap I (8 grudnia 2013) – Archikatedra św. Jana w Warszawie-parafia pw. Jakuba przy pl. Narutowicza 
  • Etap II (29 grudnia 2013) – parafia pw. św. Jakuba przy pl. Narutowicza w Warszawie-Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
  • Etap III (26 stycznia 2014) – Ożarów Mazowiecki- Błonie (kościół Świętej Trójcy) 
  • Etap IV (16 lutego 2014) – Błonie-Niepokalanów (Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask)
  • Etap V (9 marca 2014) – Archikatedra św. Jana w Warszawie-Jabłonna (pałac PAN)
  • Etap VI (30 marca 2014) – Jabłonna (kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski)-Modlin Twierdza
  • Etap VII (Niedziela Palmowa 13 kwietnia 2014) – Radzymin (Cmentarz Bohaterów 1920 r. )-Warszawa (katedra polowa przy ul. Długiej)

Oto relacja pielgrzyma wojskowego p. Łukasza Stefaniaka z ostatniego etapu pielgrzymki dziękczynnej. 

Od grudnia minionego roku trwała drogami św. Jakuba na Mazowszu pielgrzymka dziękczynna za dar pontyfikatu i kanonizacji bł. Jana Pawła II. W pielgrzymce aktywny udział brali wierni Ordynariatu Polowego, którzy w Niedzielę Palmową wspólnie z innymi licznymi pielgrzymami jakubowymi kroczyli w finalnym etapie.

Trasa wiodła z Cmentarza Bohaterów 1920 roku w Radzyminie do Katedry Polowej WP. O godznie 7 rano pielgrzymi jakubowi wyruszyli z Radzymina i szli przez Kobyłkę, Ossów, Zielonkę w kierunku Warszawy. Tego dnia dziękując za dar Jana Pawła II, wytyczali szlak jakubowy z miejsc Cudu nad Wisłą do serca diecezji wojskowej. Idąc ścieżkami, gdzie przed blisko wiekiem rozgrywała się bitwa warszawska, oddawali cześć poległym w potyczce decydującej o losach Europy.

Nawiedzali również miejsca, które swoją obecnością uświęcił autor Aktu Europejskiego, reaktywującego współczesny ruch pielgrzymkowy – św. Jan Paweł II. Pielgrzym świata jako następca św. Piotra był m.in. w: Radzyminie, Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy Kawęczyńskiej, Katedrze św. Floriana, Archikatedrze Św. Jana, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz Katedrze Polowej WP.

Do matki kościoła wojskowego przed oblicze Królowej Korony Polskiej, pielgrzymów jakubowych wprowadziło dwóch hetmanów: konfrater jakubowy dr Jerzy Kazimierczak oraz chorąży dziękczynnego proporca kpt. rez. Wiesław Czajka. Okolicznościowej Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat płk dr Zbigniew Kępa – opiekun pielgrzymów jakubowych w Ordynariacie Polowym, a współkoncelebrował wraz z nim ks. ppor. Maciej Kalinowski, który w grudniowy poranek w Niedzielę Świętej Rodziny błogosławił pielgrzymów przed pierwszym etapem.

Tak oto w Niedzielę Palmową rodzina jakubowa zakończyła pielgrzymkę dziękczynną za dar Jana Pawła II, który 13 czerwca 1999 roku zawierzył naszą Ojczyznę Hetmance Oręża Polskiego spod Radzymina, mówiąc:
„Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”.

Leave Comment