muszlaFundacja „PRO FUTURO THEOLOGIAE“ oraz Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu ogłasza nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Camino – u korzeni Europy. Tradycja i nowoczesność“. Zakwalifikowani do programu uczniowie klas I lub II Liceum, mający na swoim koncie dobre wyniki w nauce, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zwłaszcza wzdłuż szlaku Camino Polaco) zostaną zaproszeni na wakacyjny wyjazd do Santiago de Compostela w Hiszpanii (planowany na ok. 1,5 tygodnia począwszy od 15 lipca) oraz do spotkań formacyjnych w ramach Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK (m.in. zajęcia z jęz. hiszpańskiego, kultury i historii Camino, a także przygotowujące do wolontariatu w ramach Światowych Dni Młodzieży). Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać poniżej, należy przesłać na adres: camino@umk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 10 czerwca br. Zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani o tym indywidualnie drogą emailową. Szczegóły procesu rekrutacji oraz kryteria naboru opisuje regulamin.

regulamin_projektformularz