Prezentowany w TVP Regionalnej oraz na spotkaniach autorskich z twórcami film « Camino Polskie » jest już dostępny na płytach DVD. Poza dokumentalnym dziełem Teresy Kudyby możemy na płycie posłuchać refleksji biskupów Grzegorza Rysia z Krakowa i Stefana Regmunta z Zielonej Góry na temat Jakubowego Szlaku.
Okładka Camino PolskieZwracają oni uwagę na dynamizm Camino, które bez względu na motywy wyruszenia na szlak, staje się drogą nową ewangelizacji. « Do młodych ludzi już nie przemawia język kaznodziei wchodzącego na ambonę » – zwraca uwagę ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. Natomiast bp Grzegorz Ryś prosi, by « nie ekskomunikować » nikogo z wyruszających na Camino, choćby rozpoczął on swoją drogę z powodów pozareligijnych. Zachęca on, by « pozwolić działać Panu Bogu ».
Płytę można zamówić u « Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce » pod adresem biuro@camino.net.pl . Koszty wraz z wysyłką na terenie kraju to 25 zł.

Laisser un commentaire