Zbigniew Kawa, sołtys Kamienia Śląskiego koło Opola i opiekun tamtejszego odcinka Drogi św. Jakuba „Via Regia”, został laureatem jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku” i otrzymał tytuł „Sołtysa Roku 2012”. Organizatorem przedsięwzięcia jest „Gazeta Sołecka” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Przy ocenie zgłoszeń Kapituła Konkursu kierowała się głównie następującymi kryteriami:
• wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,
• materialne rezultaty działalności,
• rezultaty działalności ponadlokalnej,
• czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
• dalsze plany związane z działalnością sołectwa.
Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Leave Comment