Credencial ESJak informuje forum www.CaminodeSantiago.me, od 1 kwietnia 2016 r. potwierdzenie odbycia pielgrzymki do Santiago (tzw. compostelkę) w tamtejszym biurze obsługi pielgrzyma (Oficina del Peregrino: Rúa do Vilar, 1/3) będzie można otrzymać wyłącznie na podstawie potwierdzeń z Drogi znajdujących się w oficjalnym paszporcie pielgrzyma (Credencial del Peregrino) wydawanym przez archidiecezję Santiago de Compostela. Informację na ten temat znajdziemy także na oficjalnej stronie archikatedry w Santiago. Paszporty te można uzyskać w większości schronisk na Camino już w Hiszpanii oraz m.in. w St.-Jean-Pied-de-Port. Pielgrzymi wyruszający z innych krajów mogą korzystać z paszportów wydanych w kraju wyruszenia, natomiast po wykorzystaniu miejsc na pieczątki w dotychczasowym dokumencie, powinni przed Santiago zaopatrzyć się w hiszpański Credencial.
Ponadto Bractwo św. Jakuba z Santiago de Compostela proponuje zwiększenie minimalnej liczby przebytych kilometrów dla uzyskania «compostelki». Jak informuje portal La voz de Galizia, dla pielgrzymów pieszych miałoby to być minimum 300 km, zaś dla rowerowych – 500 km. Według pomysłodawców miałoby to prowadzić do rozładowania «hipermasowości» ostatnich 100 kilometrów przed Santiago.