Credencial ESJak informuje forum www.CaminodeSantiago.me, od 1 kwietnia 2016 r. potwierdzenie odbycia pielgrzymki do Santiago (tzw. compostelkę) w tamtejszym biurze obsługi pielgrzyma (Oficina del Peregrino: Rúa do Vilar, 1/3) będzie można otrzymać wyłącznie na podstawie potwierdzeń z Drogi znajdujących się w oficjalnym paszporcie pielgrzyma (Credencial del Peregrino) wydawanym przez archidiecezję Santiago de Compostela. Informację na ten temat znajdziemy także na oficjalnej stronie archikatedry w Santiago. Paszporty te można uzyskać w większości schronisk na Camino już w Hiszpanii oraz m.in. w St.-Jean-Pied-de-Port. Pielgrzymi wyruszający z innych krajów mogą korzystać z paszportów wydanych w kraju wyruszenia, natomiast po wykorzystaniu miejsc na pieczątki w dotychczasowym dokumencie, powinni przed Santiago zaopatrzyć się w hiszpański Credencial.
Ponadto Bractwo św. Jakuba z Santiago de Compostela proponuje zwiększenie minimalnej liczby przebytych kilometrów dla uzyskania « compostelki ». Jak informuje portal La voz de Galizia, dla pielgrzymów pieszych miałoby to być minimum 300 km, zaś dla rowerowych – 500 km. Według pomysłodawców miałoby to prowadzić do rozładowania « hipermasowości » ostatnich 100 kilometrów przed Santiago.