Credencial 2016Credencial del Peregrino wystawiany przez archikatedrę w Santiago de Compostela jest już dostępny w Polsce. W związku ze zmianą zasad wydawania tzw. compostelek przez Biuro Obsługi Pielgrzyma w Santiago de Compostela od kwietnia oryginalny hiszpański Credencial będzie jedynym akceptowanym tam dokumentem poświadczającym odbycie pielgrzymki do grobu św. Jakuba. Polacy wybierający się na Camino i wyruszający na Szlak w Hiszpanii lub Portugalii mogą zamówić go za pośrednictwem Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, zgodnie z informacją w naszej zakładce Paszport. W zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o Credencial hiszpański, a także podać planowany termin i miejsce wyjścia na Camino. Nie jest on dostępny w innych punktach startowych na terenie kraju – tylko i wyłącznie korespondencyjnie. Cena wraz z wysyłką na terenie Polski wynosi 10 zł.