Paszport Pielgrzyma / Credencial

Do dyspozycji pielgrzymów są dwa rodzaje dokumentów potwierdzających ich pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela: polski Paszport Pielgrzyma oraz hiszpański Credencial del Peregrino. Oba potwierdzają gotowość pątnika na przyjęcie wszelkich niedogodności i trudów pielgrzymowania. Na jego podstawie pielgrzym może korzystać z przygotowanych miejsc noclegowych, a także zbierać w postaci pieczątek potwierdzenia przebycia szlaku.
Polski Paszport Pielgrzyma przeznaczony jest dla pielgrzymów wędrujących przez Polskę lub wychodzących z Polski do krajów sąsiednich. W roku 2018, w którym świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowaliśmy specjalny paszport pozwalający udokumentować przejście przynajmniej 100 km na 100 lat od ogłoszenia Niepodległej. Chcemy w ten sposób zachęcić do wędrowania polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba. Stulecie Niepodległej najlepiej jest obchodzić (!) w Polsce. Rozpoczynającym pielgrzymkę w innych krajach sugerujemy korzystanie z miejscowych legitymacji pielgrzyma. Polski Paszport Pielgrzyma można zamówić korespondencyjnie (instrukcja poniżej) lub w wybranych punktach startowych Szlaku (lista poniżej).

Credencial 2016W Hiszpanii wskazane jest korzystanie z Credencial del Peregrino wydanego przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Bowiem tylko te paszporty honorowane są w Biurze Obsługi Pielgrzyma w Santiago. Można je uzyskać w większości schronisk i punktów informacji turystycznej na Camino de Santiago na Półwyspie Iberyjskim. Dla osób obawiających się o trudności w jego uzyskaniu w Hiszpanii czy Portugalii, uruchomiona została możliwość ich zamówienia jeszcze przed wyjazdem z Polski. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” jest uprawnione do dystrybucji tych dokumentów w naszym kraju – można je zamówić wyłącznie korespondencyjnie, z wyraźnym zaznaczeniem, że chodzi o Credencial hiszpański.

Nabyć Paszport Pielgrzyma (Polski lub Hiszpański) można w naszym Sklepie Pielgrzyma www.camino.net.pl/sklep-pielgrzyma

Aby odebrać polski Paszport Pielgrzyma na początku pielgrzymki, należy zgłosić się w jednym z podanych poniżej punktów startowych i podać wymagane dane. Opłata w wysokości 10 złotych pobierana jest na miejscu.

Punkty dystrybucji polskich Paszportów Pielgrzyma to obecnie:

Góra św. Anny: Centrum Informacji Turystycznej
Kraków: Księgarnia Podróżnicza BONOBO, Mały Rynek 4
Krzeszów: Centrum Obsługi Pielgrzyma, pl. Jana Pawła II 1
czynne codziennie w godz. 10:00 – 16:30
Lublin: Klasztor Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9
Furta – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i Wydarzeń Kulturalnych
Piekary Śl.: Centrum Obsługi Pielgrzyma przy Sanktuarium MB Piekarskiej
Sączów: Kościół św. Jakuba Apostoła
Warszawa: Księgarnia na Miodowej, ul. Miodowa 17/19
www.ksiegarnianamiodowej.pl
Wrocław: Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5
Zgorzelec: Muzeum Łużyckie – Sekretariat, ul. Daszyńskiego (tuż przed Mostem Staromiejskim)

Każdy z paszportów jest numerowany i rejestrowany, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pielgrzymów na szlaku, a także na dokładniejsze szacunki liczby pątników na Drodze św. Jakuba w Polsce. Paszport należy także okazać gospodarzowi miejsc, gdzie pielgrzym zgłasza się na nocleg.

Aby otrzymać certyfikat przebycia Drogi św. Jakuba w Polsce należy:

  1. Przejść co najmniej 100 km lub przejechać rowerem co najmniej 200 km w jednym ciągu (wykluczone jest np. przebycie 100 km w czterech etapach przez dwa lata) wybraną trasą Drogi św. Jakuba w Polsce, zbierając w Paszporcie potwierdzenia przebycia szlaku.
  2. Przesłać do biura „Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce” skan (na adres: biuro@camino.net.pl) lub kserokopię (na adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław) Paszportu Pielgrzyma.

Certyfikat wysyłany jest bezpłatnie tylko dla posiadaczy Paszportów wydanych przez Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, gdyż w ich cenie jest zawarty także koszt wysyłki certyfikatów. Posiadacze innych paszportów otrzymują certyfikaty po opłaceniu kosztów ich druku i wysyłki w wysokości 6 zł.