Przedstawiciele instytucji, organizacji oraz środowisk związanych z Camino de Santiago spotkali się dnia 14 grudnia w Villafranca del Bierzo, gdzie dyskutowali na temat przyszłości Drogi św. Jakuba oraz potencjalnych zagrożeń dla tożsamości Szlaku. W celu zachowania właściwej tradycji pielgrzymowania, w specjalnie przygotowanej deklaracji zebrane zostały wnioski i propozycje z rozmów – mają one stanowić wskazówki do dalszej działalności dla osób i podmiotów zajmujących się Drogą św. Jakuba.
Tekst deklaracji można znaleźć tutaj: Deklaracja Villafranca del Bierzo 141214. Za tłumaczenie i dostarczenie tekstu deklaracji dziękujemy Kubie Pigórze.

Leave Comment