Strona internetowa:
www.pilegrim.no – strona Norweskiego Bractwa św. Jakuba