Nabierają tempa przygotowania do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Krajowe biuro koordynacyjne ŚDM poszukuje 1200 osób, które byłyby gotowe jako wolontariusze wziąc udział w madryckim spotkaniu Szczegóły znajdują się na stronie www.madryt2011.pl Ponadto w ramach krajowego Biura ŚDM powstała sekcja pielgrzymek szlakami św. Jakuba, która koordynuje i promuje Camino wśród młodzieży. Nawiązuje tym samym do pamiętnego spotkania Jana Pawła II z młodymi w Santiago de Compostela w 1989 r., podczas którego papież zwrócił się do młodych słowami: „Należycie do tych, którzy dziś najlepiej wyczuwają w pielgrzymowaniu drogę wewnętrznej odnowy, pogłębienia wiary, umocnienia zmysłu komunii i solidarności z braćmi oraz środek pomagający odkryć osobiste powołanie”.

Przez ostatnie miesiące kilka grup młodzieży z różnych wspólnot pielgrzymowało po polskich i hiszpańskich szlakach Camino. Przykładem jest Oaza Ruchu Światło-Życie, która wyruszyła na hiszpańskie Camino w ramach przygotowań do tzw. ewangelizacyjnej „Operacji Madryt”, wspólnota młodych Chemin Neuf czy Duszpasterstwo Akademickie z Bydgoszczy.

Osoby chcące dołączyć do sztafety modlitewnej, ofiarować część swojej drogi w intencji przygotowań do ŚDM Madryt 2011 i otrzymać specjalne błogosławieństwo na Camino wraz z różańcem papieskim, prosimy o wysłanie informacji na adres: grzegorzpindelski@madryt2011.pl lub wejść na stronę: www.madryt2011.pl