Po długich staraniach Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy. Dzięki temu najważniejsze szlaki o znaczeniu dla kultury Starego Kontynentu, które przebiegają przez Polskę (w tym Droga św. Jakuba) stają się częścią sieci Europejskich Szlaków Kulturowych. Camino de Santiago uzyskało ten status jako pierwsze w roku 1987; obecnie ten status otrzymują także polskie odcinki Jakubowego Szlaku. W pierwszym etapie są to: Pomorska Droga św. Jakuba, szlak z Ogrodnik do Zgorzelca (Camino Polaco, Droga Wielkopolska i Droga Dolnośląska) oraz Droga św. Jakuba « Via Regia ». Szerzej ta forma współpracy opisana została na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób, wśród których należy wymienić m.in. posła do Parlamentu Europejskiego i wiceszefa Intergrupy ds. Camino de Santiago, Kazimierza M. Ujazdowskiego, oraz Ryszarda Wentę z Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Dzięki tym zabiegom i podpisaniu Porozumienia przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Droga św. Jakuba umożliwiła uzyskanie statusu Europejskiego Szlaku Kulturowego polskim odcinkom także innych szlaków, m.in. Szlaku Cysterskiego, Via Regia czy Szlaku Hanzy. Polska była dotąd jednym z trzech krajów Kontynentu, który nie był członkiem Porozumienia dot. Europejskich Szlaków Kulturowych.
Drugim z warunków, dzięki którego spełnieniu Droga św. Jakuba w Polsce uzyskała status Europejskiego Szlaku Kulturowego jest włączenie się do Europejskiej Federacji Szlaku św. Jakuba z Composteli, która w imieniu Instytutu Europejskich Szlaków Kulturowych koordynuje działania na Jakubowym Szlaku w różnych krajach. Polskim reprezentantem w Federacji jest od jesieni ubiegłego roku samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który może obecnie tworzyć krajową strukturę bazującą na samorządach. Do współpracy włączyły się już województwa: Pomorskie i Zachodniopomorskie. W ostatnich dniach marca w Toruniu odbyło się spotkanie Federacji Szlaku św. Jakuba. Obszerną relację znaleźć można na stronie Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Laisser un commentaire