uBoga DrogauBoga Droga – 2014

W tym roku mija 800 lat od pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Peregrynacji umbryjskiego Biedaczyny do grobu św. Jakuba poświęcona była wystawa „Św. Franciszek – apostoł i pielgrzym”, która do połowy października prezentowana była w jego rodzinnym mieście. Z okazji rocznicy Asyż i Santiago podpisały umowę, której celem jest m.in. popularyzacja pątniczych szlaków prowadzących do obu tych miast.
Rozpoczynający się rok jest więc dobrą okazją do zastanowienia się i do osobistego doświadczenia, jak dalece idea św. Franciszka obecna jest w duchowości Camino i na ile doświadczenie Drogi wpłynęło na myśl franciszkańską. Radość z drobnych rzeczy, zachwyt nad przyrodą i odczuwanie bliskości ze stworzeniem, poprzestawanie na tym, co skromne, otwartość na każdego człowieka czy wdzięczność za to, co nas spotyka – to tylko niektóre momenty, gdy drogi św. Jakuba i św Franciszka razem prowadzą do Spotkania. Wspólnych elementów Camino i duchowości Braci Mniejszych jest znacznie więcej i zgrabnie można je ująć słowami motto ostatniego Adwentu – uBoga droga.

Więcej informacji o projekcie „uBoga Droga” znajduje się na stronie www.camino.net.pl/uboga-droga/

————————————————————————————————————–

RokWiary

kRok WIARY – 2012 / 2013

Do końca listopada 2013 r. w Kościele katolickim trwał Rok Wiary, który zainspirował wielu ludzi na całym świecie do nowego, bardziej świadomego spojrzenia na swoją wiarę. Nie inaczej stało się na Drodze św. Jakuba, czego przykładem była choćby gwiaździsta pielgrzymka na Drodze w południowo-wschodniej Polsce oraz piesza wędrówka dolnośląskich pątników „kRok Wiary” z Kijowa do Krakowa, o której pisaliśmy w czasie jej trwania w maju i czerwcu.

Samotna wędrówka skłania również do myślenia o wierze, która „pcha” w Drogę i o Drodze, która rozpala wiarę. Powstałe w ten sposób refleksje zamieściliśmy w specjalnie założonej zakładce kRokWiary. Jeśli idąc lub dopiero szykując się do pielgrzymowania, odnalazłeś myśl, którą chciałbyś się podzielić i która dla innych mogłaby być kolejnym krokiem wiary w ich Drodze, podziel się nią (gdyż „wiara rodzi się z tego, co słyszymy”) i prześlij na adres info@camino.net.pl . W ten sposób możemy wspólnie zostawić po sobie czytelny kRok Wiary.

————————————————————————————————————–

ks. Józef Bremer SJ – „Wystarczy Droga”

————————————————————————————————————–

prof. Gabriel Cordoba – „Droga św. Jakuba szlakiem mądrości”

————————————————————————————————————–

ks. Artur Pytel – „Chrześcijańskie źródło Drogi św. Jakuba”
————————————————————————————————————–