225W miniony weekend (25.07.-27.07.) w bawarskiej miejscowości Eschlkam odbyło się spotkanie uczestników projektu „Europejskie Drogi św. Jakuba”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji i Polski. Nasz kraj reprezentowali: prezes Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Tadeusz Walkowiak, oraz koordynator projektu z ramienia LGD Światowid, Sławomir Kozłowski. Uczestnikiem polskiej delegacji był także prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, Emil Mendyk. Spotkanie plenarne zbiegło się z jubileuszem dziesięciolecia istnienia Czesko-Wschodniobawarskiej Drogi św. Jakuba (Tschechisch-Ostbayerischer Jakobsweg), będącej głównym szlakiem wychodzącym z Pragi.

Na piątkowym spotkaniu omawiano przede wszystkim kwestie związane ze stanem bawarskiego projektu kooperacji tamtejszych Lokalnych Grup Działania programu LEADER, które są głównymi partnerami projektu, przeszłością i teraźniejszością pielgrzymowania na Drodze św. Jakuba oraz sprawy związane z platformą informatyczną oraz szkoleniem opiekunów pielgrzymów na Drogach Jakubowych. Nasi partnerzy podkreślili ogromne zaangażowanie Polski w realizację projektów częściowych oraz bardzo pozytywnie ocenili podjęte dotychczas działania: wydanie przewodnika, utworzenie strony narodowej w ramach Projektu czy stworzenie filmu przybliżającego odcinki Wielkopolskiej, Dolnośląskiej i Sudeckiej Drogi św. Jakuba.
Drugi dzień spotkania w Eschlkam został w całości poświęcony obchodom jubileuszowym. W programie uroczystości dominowała pielgrzymka na 16-kilometrowej trasie od miejscowości Kdyně w Czechach do Eschlkam. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z urokiem mijanych miejscowości, poznać pokrótce historię zabytków i uczestniczyć w poświęceniu kaplicy na drodze jakubowej w Seugenhof. Na zakończenie odbyła się uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Eschlkam, którą celebrował biskup Pilzna, František Radkowský, oraz wikariusz generalny Ratyzbony, ks. Michael Fuchs.
Spotkanie w Eschlkam pokazało nam po raz kolejny, że projekt Europejskie Drogi św. Jakuba nie jest tylko jednym z wielu projektów realizowanych „na papierze”, lecz niesie ze sobą potężną dawkę integracji państw Europy Środkowej, które jeszcze nie tak dawno stały po dwóch stronach przebiegającej zaledwie 5 km od Eschlkam Żelaznej Kurtyny.

Przygotował
Sławomir Kozłowski

Flagi
Więcej zdjęć z przejścia Kdyne – Eschlkam aut. Tomas Jindrich (Ulreia.cz)

Laisser un commentaire