PlakDGLMiędzynarodowa konferencja „Dokąd wiedziesz Drogi” odbędzie się 10 maja w Głogowie, w ramach realizowanego przez Lokalne Grupy Działania LEADER+ projektu „Europejskie Drogi św. Jakuba”. Skierowana jest ona głównie dla przedstawiciel samorządów, lokalnych usługodawców, organizacji pozarządowych, parafii i aktywnych osób z miejscowości, przez które przechodzi Wielkopolska, Dolnośląska i Sudecka Droga św. Jakuba.

W szwajcarsko-bawarsko-austriacko-polsko-węgiersko-czeskim projekcie z naszego kraju udział biorą następujące Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Światowid, Wielkopolska LGD Kraina Lasów i Jezior, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu, Fundacja Partnerstwo Ducha Gór i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie.
Istotnym elementem projektu są coroczne międzynarodowe sympozja jego partnerów organizowane w postaci konferencji. W 2012 roku na spotkaniu plenarnym w Grossrussbach w Austrii podjęto decyzję, aby Polska była gospodarzem następnego zjazdu. Dlatego 10 maja 2013 roku odbędzie się w Głogowie międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli samorządów, Kościoła, organizacji pozarządowych i branży turystycznej, które leżą przy Drodze św. Jakuba na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Najważniejszym celem wspomnianego sympozjum jest zapoznanie szerokiego grona odbiorców ze specyfiką i potrzebami pielgrzyma oraz ekumenicznym charakterem pielgrzymowania – spotkają się zarówno katolicy, jak i osoby innych wyznań. Słuchacze poznają korzyści ekonomiczne dla regionu płynące z rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla pielgrzyma. Powyższe zagadnienia zostaną omówione zarówno pod kątem naukowym, jak i praktycznym. Obecność naszych partnerów z zagranicy pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na działania związane z rozwojem, u nas jeszcze mało popularnej, turystyki pielgrzymkowej (rozumianej przede wszystkim jako pielgrzymka małych grup lub odbywana indywidualnie). Dużą rolę odegrają także dyskusje panelowe, w czasie których wszyscy uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, poglądów i wyjaśnienia wątpliwości, które na pewno nasuną się w czasie obrad.
W imieniu organizatorów konferencji zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia w niej udziału. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.

Leave Comment