etapIII_2015_Jaroslaw_Przeworsk_maleBractwo św. Jakuba Ap. w Przeworsku zaprasza na III etap Niedzielnego Pielgrzymowania Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia między Jarosławiem a Przeworskiem w dniu 14 czerwca (22 km). Pielgrzymowanie rozpocznie się po Mszy  św. odprawionej po Mszy św. o godz. 8 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, a zakończy się w Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku ok. godz. 16. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 czerwca mailowo: bractwo.przeworsk@gmail.com lub telefonicznie do p. Łukasza Mroza: 727 591 466. Więcej informacji na stronie:www.viaregia.podkarpacie.eu