W niedzielę, 7 lipca, w Konigsbruck koło Drezna obchodzony będzie jubileusz 10-tej rocznicy Ekumenicznego Szlaku Pątniczego (Okumenischer Pilgerweg), czyli prowadzącego wzdłuż dawnej Via Regia szlaku, który umożliwił odtworzenie Dróg św. Jakuba we wschodnich Niemczech i w Polsce oraz włączenie ich do europejskiej sieci Camino de Santiago. Dzień wcześniej wędrujący z Lubania do Zgorzelca, wpiszą się w ciąg przejść organizowanych tego dnia na całym Ekumenicznym Szlaku Pątniczym.
Przypomnijmy, że to właśnie do tego niego została dołączona w roku 2005 w Zgorzelcu Dolnośląska Droga św. Jakuba. Rozpoczął on także odkrywanie śladów pielgrzymów na dawnej Drodze Królewskiej, czego efektem jest m.in. 900-kilometrowa Droga św. Jakuba « Via Regia » z Medyki do Zgorzelca.
X_lecie VR Geh_Schenk
Głównym punktem programu będzie ekumeniczne nabożeństwo o godz. 10:30 w kościele parafialnym w Konigsbruck, wokół którego do godziny 16 będzie miała miejsce przestrzeń do spotkań, poczęstunków itd. Polscy Przyjaciele Dróg św. Jakuba zostali poproszeni o przygotowanie stoiska informacyjnego na temat Drogi w naszym kraju.
W nawiązaniu do rocznicy, dzień wcześniej, w sobotę, 6 lipca, na całej trasie Szlaku Pątniczego na Via Regia w Saksonii i Turyngii zorganizowane zostaną jednodniowe przejścia, których uczestnicy – według zamysłu organizatorów – z różnych napotkanych na szlaku elementów przyrody (kwiatów, kamieni, patyków itd). układać będą nazwy otrzymanych przez nich w czasie pielgrzymowania darów, prezentów. Stąd nazwa tych sobotnich wędrówek: Geh-schenk (w języku niemieckim gra słów: Geschenk = prezent, geh + schenk = idź + podaruj).
W kalendarz tych przejść wpisuje się także kolejna z wędrówek (organizowanych przez lubańskie stowarzyszenie « Pogranicze ») na Via Regia między Dolnym Śląskiem a Saksonią. Poprowadzi ona z Lubania do Zgorzelca. Rozpocznie się w sobotę, 6 lipca, o godz. 9:00 przy Wieży Brackiej w Lubaniu. Dojście do Zgorzelca planowane jest ok. godz. 18. Zapraszamy!

Laisser un commentaire