Unicode

Unicode

W tych dniach częściej, niż zwykle, wspominamy ludzi, którzy towarzyszyli nam w drodze i w swej wędrówce nas wyprzedzili. Przypominając sobie ich słowa, gesty, działania i to, co tkwiło między wierszami, często odnosimy wrażenie, że oni wiedzieli dobrze, dokąd zmierzają. Znali (przeczuwali?) cel swojej drogi. Odwiedzając miejsca ich pamięci uczmy się, że jest cel, że każdy krok ma (choć czasem ukryty) sens. Że warto iść i nie ustawać w drodze. Bo „życie Twoich, Boże, wiernych się zmienia, ale się nie kończy”.
Szczególnie pamiętajmy w tych dniach o pielgrzymach, którzy uczyli nas nie ustawać w drodze lub sami na Drodze zostali na zawsze. Krzysztof Tomczak, Józef Saduś, Mieczysław Winiarski, Jerzy Kania, Jerzy Piejko, Paweł Peter, Zbigniew Siczek i wielu innych, których ślady obecności spotykamy w czasie pielgrzymowania.

Leave Comment