„Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, jaka w dniach od 16 do 18 października 2012 r. odbędzie się w Głuchołazach, Nysie, Opolu i Ołomuńcu. Kilkunastu prelegentów oraz ponad 150 uczestników z Polski i Czech będzie dyskutować o tym, jak ożywić ruch pielgrzymkowy na istniejących już Drogach Jakubowych. Zastanowią się także nad ideą wytyczenia i oznakowania kolejnego odcinka Szlaku św. Jakuba wiodącego przez parafie i gminy polsko-czeskiego pogranicza.

Październikowa konferencja to pierwszy krok w kierunku reaktywacji kolejnej nitki Szlaku Jakubowego biegnącej z Opola na południe, przez Racibórz i Opawę do Ołomuńca. Wymaga to jednak zaangażowania i współpracy samorządów lokalnych, parafii, stowarzyszeń pielgrzymów oraz wszystkich ludzi, którym bliska jest idea podróżowania szlakami oznaczonymi muszlą jakubową. Dlatego jednym z pierwszych celów, jakie stawiają sobie organizatorzy konferencji, jest zintegrowanie wspólnot samorządowych i religijnych wokół idei odbudowy Szlaków Jakubowych w regionie. Jednym z pierwszych impulsów do tego było podpisanie przez bp. Andrzeja Czaję i abp. Jana Graubnera porozumienia o współpracy między Diecezją Opolską i Archidiecezją Ołomuniecką w czerwcu bieżącego roku. Owocem sympozjum będzie list intencyjny o współpracy samorządów, parafii i stowarzyszeń na rzecz ożywienia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na już istniejących i mających dopiero powstać Drogach Jakubowych na pograniczu polsko-czeskim.
W konferencji „Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu Głuchołazy-Ołomuniec 2012” wezmą udział przedstawiciele Kościoła, środowiska naukowego, samorządowego, organizacji skupiających miłośników Dróg św. Jakuba, a także studenci.
Pierwszego dnia sympozjum (16.10), które rozpocznie się w głuchołaskim ośrodku opolskiej Caritas „Skowronek”, przedstawione zostanie ujęcie historyczne oraz praktyczne Dróg św. Jakuba w Polsce. Omówione zostaną także kwestie dotyczące zarządzania drogami kulturowymi i koncepcja tworzenia Dróg św. Jakuba w Województwie Opolskim. Zaprezentowane zostaną także doświadczenia związane z m.in. tworzeniem Nyskiej Drogi św. Jakuba, którą uczestnicy konferencji będą mogli poznać bliżej w czasie zwiedzania miejsc Jakubowych w Nysie.
Drugi dzień konferencji (17.10) odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Prelegenci skupią się na temacie Szlaków Jakubowych w wymiarze lokalnym. Przedstawiona zostanie koncepcja ich rozwoju na Opolszczyźnie, a także propozycje praktycznych rozwiązań dotyczących m.in. roli wolontariatu czy kwestii znakowania szlaku.
Miejscem ostatniego dnia sympozjum (18.10) będzie Pałac Arcybiskupi w Ołomuńcu. Tu uczestnicy zapoznają się z historią pielgrzymowania na ziemiach czeskich i ze współczesnymi doświadczeniami przy tworzeniu Szlaków św. Jakuba w Czechach. Przedstawiona zostanie też działalność międzynarodowej sieci szlaków pielgrzymkowych „Camini di Europa” oraz „Via Romea Slavorum”.
Znakomite grono prelegentów konferencji tworzyć będą m.in. Biskup Gliwicki ks. prof. Jan Kopiec, prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, prof. Andrzej Wyrwa z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz wielu wybitnych specjalistów z Polski i Czech. W gronie tym znajdą się również samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń jakubowych: „Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce” oraz „Bractwa św. Jakuba Apostoła”.
Konferencja „Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu Głuchołazy-Ołomuniec 2012” organizowana jest przez Diecezję Opolską przy współpracy z Archidiecezją Ołomuniecką i Urzędem Miasta Opola. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Kultury Republiki Czeskiej Alena Hanáková, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków RP Piotr Żuchowski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Arcybiskup Ołomuniecki Jan Graubner, Biskup Opolski Andrzej Czaja, Biskup Gliwicki Jan Kopiec, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Březina, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prof. dr hab. Andrzej Koss, Dziekan Wydziału Teologicznego św. Cyryla i Metodego Uniwersytetu Pałackiego RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dyrektor Instytutu Ochrony Zabytków w Ołomuńcu František Chupík Ph.D., Burmistrz Ołomuńca Martin Novotný, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Stanisław Rakoczy.
Konferencja dofinansowana została ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 przekraczamy granice.
Więcej informacji na stronie www.jakub.diecezja.opole.pl

Leave Comment