W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „»Akt Europejski« bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba”, która odbędzie się 8-9 września w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Dalsze informacje oraz szczegółowy program zamieszczone są także na stronie internetowej Konferencji.

Leave Comment