Pracownia Szlaku św. Jakuba działająca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK oraz Parafią p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą Szlakom św. Jakuba „Camino Polaco: Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość„, która odbędzie się w Toruniu w dniach 7-8 czerwca 2014 roku.

W sobotę 7 czerwca, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Pl. Ks. Frelichowskiego 1), odbędzie się sesja naukowa poświęcona aspektom teologicznym, historycznym fenomenu jakubowego oraz z zakresu historii kultu św. Jakuba Apostoła. Natomiast w niedzielę 8 czerwca zaplanowano przejście odcinka Camino Polaco prowadzącego z Torunia (wyjście po mszy św. z kościoła p.w. św. Jakuba Ap.) do Gniewkowa, na które są zaproszeni wszyscy chętni.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych (tematu oraz krótkiego streszczenia) w terminie do 15 lutego br. Zaakceptowane wystąpienia zostaną opublikowane w książce pokonferencyjnej (wymagania dotyczące terminów oraz norm redakcyjnych zostaną przesłane poszczególnym autorom). Zapraszamy stowarzyszenia, bractwa Jakubowe, przedstawicieli samorządów, którym bliska jest idea rozwoju Szlaku św. Jakuba w Polsce.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wystąpień (wraz z podaniem stopnia naukowego oraz afiliacji naukowej w przypadku pracowników akademickich) na adres: piotrroszak@umk.pl lub wr@umk.pl

Leave Comment