W dniach 4-6 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”.


Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Urząd Gminy w Michałowicach, Urząd Gminy w Pałecznicy oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych.
Celem konferencji była prezentacja wyników badań związanych z kultem św. Jakuba Apostoła Starszego oraz pielgrzymowaniem Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba. Jednym z głównych celów naukowych konferencji było podsumowanie badań na temat genezy i funkcjonowanie Drogi św. Jakuba w Polsce w 10 rocznicę otwarcia pierwszego odcinka Szlaku Jakubowego – Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, łączącej Jakubów ze Zgorzelcem (otwartej 24 lipca 2005 r.). Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do prezentacji rezultatów badań naukowych, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat dalszego oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce – w sumie ponad 5 500 km szlaku.
W konferencji udział wzięło ponad 80 osób – w tym goście zagraniczni z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Pracownicy naukowi biorący udział w konferencji reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.
Konferencja składała się z czterech sesji referatowych, w trakcie których wygłoszono 23 referaty. Pierwsza sesja referatowa odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach i poświęcona została prezentacji wybranych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce. Pozostałe trzy sesje referatowe odbyły się drugiego dnia konferencji w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w ich trakcie zaprezentowano wyniki badań archeologicznych, historycznych, geograficznych i socjologicznych związanych z kultem św. Jakuba i Drogi św. Jakuba w Europie.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zgromadzonych w auli Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowice gości i uczestników konferencji powitał ks. kan. Ryszard Honkisz – kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych. Otwarcia konferencji dokonał p. mgr inż. Antoni Rumian – wójt Gminy Michałowice. Pierwszą sesję referatową poprowadził prof. dr hab. Waldemar Rozynkowki, a w jej trakcie wygłoszono 6 referatów na temat wybranych odcinków Drogi św. Jakuba.
Uroczystym wydarzeniem drugiego dnia konferencji było wręczenie Księgi Pamiątkowej Prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin. Z tej okazji gratulacje Jublitowi złożyli ks. Biskup Krzysztof Zadarko, ks. Biskup Grzegorz Ryś, ks. Prof. dr hab. Maciej Ostrowski – w imieniu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Roman Malarz – Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Księga Pamiątkowa Profesora Antoniego Jackowskiego zatytułowana „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago” pod redakcją ks. prof. dr hab. Piotra Roszaka oraz dr Franciszka Mroza zawiera referaty wygłoszone w trakcie konferencji oraz publikacje przygotowane przez przyjaciół i uczniów Pana Profesora i pracowników naukowych – w sumie 40 oryginalnych artykułów naukowych.
Trzy sesje referatowe drugiego dnia konferencji poprowadzili kolejno: prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr Cezary Jastrzębski oraz dr Franciszek Mróz. Po generalnej dyskusji uczestnicy konferencji udali się do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie uczestniczyli we Mszy św., a następnie w kolacji.
W trzecim dniu konferencji w sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba, którego główną częścią było przejście 11-kilometrowym odcinkiem Jakubowego Szlaku z Polanowic do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Uroczystej mszy św. odprawionej w więcławickim sanktuarium przewodniczył ks. Biskup Grzegorz Ryś. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem w sali konferencyjnej sanktuarium św. Jakuba.
Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność kontynuowania badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba oraz rozwojem Szlaku Jakubowego w Polsce.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio – metropolita Santiago de Compostela, ks. Biskup Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, Agustín Núńez Martínez – Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, prof. dr hab. Michał Śliwa – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, mgr inż. Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, mgr inż. Marcin Gaweł – wójt Gminy Pałecznica oraz Jarosław Supera – Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.
Dr Franciszek Mróz

Fotorelacja: http://www.caminogalicja.pl/konferencja11_2015.html