Międzynarodowy kongres organizacji caminowych – Utrecht, listopad 2011 r.

Holenderskie Stowarzyszenie św. Jakuba z okazji 25 rocznicy swego istnienia organizuje w dniach 2-4 listopada br. w Utrechcie Międzynarodowy Kongres Przyjaciół Dróg św. Jakuba. Zamierzeniem organizatorów jest zaprezentowanie Jakubowego Szlaku w różnych krajach Europy w jego wymiarze zarówno duchowym, jak i turystycznym , jako wspólne dziedzictwo narodów Starego Kontynentu. Zaproszeni zostali przedstawiciele krajowych i regionalnych organizacji zajmujących się odtwarzaniem, utrzymaniem i popularyzacją Drogi, dzięki czemu pogłębione zostaną dotychczasowe kontakty europejskich caminantes. Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy  i program utrechckiego kongresu.

Leave Comment