Stowarzyszenie Czas A.R.T. zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z terenu województwa lubuskiego oraz województw ościennych do udziału w konkursie literackim związanym z wschowskim odcinkiem Drogi św. Jakuba pt. LEGENDY I BAJKI WOKÓŁ DROGI ŚW. JAKUBA. Konkurs odbywa się w ramach projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.

W tym roku Polska stała się członkiem Poszerzonego Porozumienia w sprawie szlaków Kulturowych Rady Europy. W związku z tym część Dróg św. Jakuba w Polsce, w tym odcinek wschowski, weszły do sieci Europejskich Szlaków Kulturowych. Celem tego porozumienia jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze ponadnarodowym, poszerzanie wiedzy i edukacji w obszarze znajomości historii Europy oraz rozwijanie potencjału turystycznego regionów europejskich. 

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat Drogi Św. Jakuba. Prace powinny nawiązywać do dziedzictwa historyczno-kulturowego szlaku znajdującego się na wschowskim odcinku drogi oraz nawiązywać do uczestników, którzy tymi drogami pielgrzymowali, albo intencjom, które tym wędrowcom przyświecały w drodze do grobu Apostoła w Hiszpanii. Autorzy konkursu liczą, że refleksja na temat pielgrzymowania Drogą św. Jakuba przyczyni się do powstania interesujących prac, a udział w konkursie będzie źródłem przyjemnie i pożytecznie spędzonego czasu w żywym kontakcie z kulturą i tradycją regionu Wschowy. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Czas A.R.T. przy ul. Gen. Bema 1/2 we Wschowie, lub do siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3 we Wschowie do dnia 31 maja 2017 roku. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone uroczyście w dniu przejścia wschowskim odcinkiem Drogi św. Jakuba w piątek 16 czerwca 2017 roku. 

Regulamin Konkursu

 

Laisser un commentaire