Uniwersytet w Santiago de Compostela zaprasza na międzynarodowe programy szkoleniowe, skierowane do osób zainteresowanych w sposób szczególny Camino de Santiago. Kursy „Road to Santiago de Course” organizowane są od roku 2008 i rokrocznie uczestniczy w nich ponad 100 osób z całego świata, m.in. z Belgii, Irlandii, Danii, Bułgarii, Brazylii, USA, Kanady, Japonii i Korei. W tym roku odbędzie się dodatkowy kurs „Spanish for Hospitaleros”. Celem tych warsztatów, jak piszą organizatorzy, jest doskonalenie umiejętności komunikacji gospodarzy schronisk z pielgrzymami.

Krótki opis programów:
1. Road to Santiago
Ten pionierski program jest wielodyscyplinarnym podejściem do badań nad Camino de Santiago oraz szansą na doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego. Uczestnicy spotkania mają możliwość doświadczyć magii Camino oraz przejść końcowy odcinek tego średniowiecznego szlaku. W ramach kursu, profesorowie Uniwersytetu w Santiago de Compostela [dalej: USC] towarzyszą grupom uczestników, udzielając im informacji na temat sztuki i historii Camino.
Dwutygodniowy kurs obejmuje:
40 godzin wykładów na USC trwających 1 tydzień;
6 dni marszu drogą francuską w rejonie Galicji;
seminaria na Camino de Santiago;
kurs języka hiszpańskiego i wprowadzenie do kultury galicyjskiej;
obecność profesorów z USC (katedry filologii, historii, sztuki, kultury i geografii);
intensywne programy kulturalne:wycieczki z przewodnikiem, warsztaty, “szlak smakoszy”, oficjalne przyjęcia;
zakwaterowanie, posiłki i ubezpieczenie zdrowotne w Santiago de Compostela oraz na czas Camino;

Termin: 4 – 15 czerwca; 1 – 12 października 2012
Uwagi: Wersja angielska programu spotkania może być ułożona na prośbę grup przynajmniej piętnastoosobowych.

2. Spanish for Hospitaleros
Uwaga uczestników tego kursu skupiona ma być przede wszystkim na zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu kultury i języka, którą powinni poznać pielgrzymi pełniący funkcję hospitaleiro, niebędący Hiszpanami.

Tygodniowy kurs obejmuje:
20 godzin wykładów;
działania kulturalne;
zakwaterowanie i wyżywienie w schronisku dla pielgrzymów;

Termin: 7-12 października 2012
Uwagi: Kurs może być zaaranżowany w dowolnym terminie na prośbę grup.

Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio pod adresem carmen.oller(a)usc.es . Dodatkowe informacje można znaleźć także w hiszpańsko i anglojęzycznych informatorach internetowych wydanych na rok 2012.

Leave Comment