piligrimkaDokładnie w 10 lat po otwarciu pierwszego polskiego odcinka Drogi św. Jakuba, odbędzie się pierwsze wspólne przejście Jakubowym Szlakiem na Ukrainie. Lwowska Droga św. Jakuba, stanowiąca kontynuację szlaku na Via Regia, rozpoczyna się w pojezuickim, a obecnie garnizonowym kościele greckokatolickim pw. świętych Piotra i Pawła. Następnie prowadzi przez śródmieście dawnej stolicy Galicji i ul. Gródecką wyprowadza do Zimnej Wody, Mszany, Gródka Jagiellońskiego, Sądowej Wiśni, Mościsk i Medyki.
Inauguracyjne przejście rozpocznie się 25 lipca o godz. 8:00 (czasu ukraińskiego) z kościoła św. Piotra i Pawła. Około godz. 16 planowane jest dojście do Gródka. Zgłoszeń należy dokonywać do 20 lipca na adres podany na plakacie.
Za nawiązanie owocnych kontaktów z sympatykami Drogi św. Jakuba we Lwowie oraz pomoc przy organizacji szlaku dziękujemy Jackowi Hołubowi z Bractwa św. Jakuba w Przeworsku.