Przed wyjściem na Drogę św. Jakuba w Polsce możesz tutaj przejrzeć mapę wybranego szlaku. Lub zabrać ją ze sobą – np. w telefonie – jako ślad GPS.

Dostępne mapy:

————————————————————————————————————–

Częstym problemem, z którym spotykają się pielgrzymi jest brak dobrych map ułatwiających orientację w terenie. Mamy bardzo jest mało map z naniesionymi drogami św. Jakuba, a zdarza się też, że wydawnictwa kartograficzne publikują mapy z przebiegiem szlaków nie odpowiadającym rzeczywistości. Zdarza się również, że zasięg mapy obejmującej tereny atrakcyjne turystycznie lub dotyczącej wybranych obszarów administracyjnych kończy się, a szlak biegnie dalej…
Pomocne mogą być łatwo dostępne (i tanie!) wojskowe mapy topograficzne z przełomu lat 80-90. Są to papierowe mapy w wersji turystycznej wydane przez WZKart. i PPWK jako dwa połączone arkusze map 1:100 000 w układzie 1942 i czarno-białe skany  map 1:50 000 udostępnione przez  Sztab Generalny WP do powszechnego użytku.

Na płytach CD wraz z mapami są również pliki kalibracyjne OziExplorer dzięki czemu jest to jeden z najłatwiejszych w praktycznym zastosowaniu raster do urządzeń GPS lub dokładna, podręczna mapka jako wydruk na papierze z naniesionym przebiegiem szlaku.

Mapy  w skali 1:100 000 jak i 1:50 000 pokrywają obszar całego kraju, a na terenach przygranicznych obejmują również tereny krajów sąsiednich (od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów od granicy). Mimo ich wad – powinny dobrze sprawdzić się na szlakach jakubowych.
Zdecydowana większość naszych Dróg św. Jakuba posiada ślady GPS a ich przebieg jest pokazany w GoogleMap co pozwala na samodzielne naniesienie poszczególnych odcinków na odpowiednie arkusze map papierowych.

INDEKS MAP TOPOGRAFICZNYCH – przygotował Piotr Góralczyk


Leave Comment