Młodzież z Miłosławia i innych zaprzyjaźnionych parafii uczestniczyła 28 września br. w pieszym pielgrzymowaniu Nadwarciańską Drogą św. Jakuba. Pielgrzymkę zorganizowano z okazji przypadającego 18 września wspomnienia św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.

Pątnicy udali się najpierw autokarem do Lądu n. Wartą, gdzie zwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i ogrody pocysterskiego klasztoru, a następnie pojechali do Zagórowa, gdzie uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej przez ks. Adama Sarbinowskiego i ks. Krzysztofa Brzykcy. Młodzież, pod opieką ks. Artura Kazeckiego, zwiedziła również zabytkowy kościół w Zagórowie. Po wspólnej modlitwie uczestnicy pielgrzymki udali się pieszo do Pyzdr, dokąd szlak wiódł krótkim odcinkiem szosy, polnymi drogami, przy starorzeczu Warty oraz wałami przeciwpowodziowymi. U celu młodych pątników witał proboszcz miłosławskiej parafii ks. prałat Krzysztof Redlak. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa, posiłek i świadectwo młodego małżeństwa Karoliny i Krzysztofa Cyraniak, którzy opowiedzieli o swojej pielgrzymce do Santiago de Compostela.

2013-09-29-19-27-43 2013-09-29-19-30-30

2013-09-29-19-30-34 2013-09-29-19-30-35

Fot. J.Z. Janczak

Leave Comment