II Szkoła Jakubowa nt. duchowości pielgrzymowania w Mogilnie w dniach od 15 do 17 marca 2019 r. (zgłoszenia do 19.01.2019, na adres: camino.torun@interia.pl)

Temat: «Głód sytego, czyli o mikro-nawróceniach na Camino de Santiago».

W ramach kolejnej edycji Szkoły Jakubowej tym razem zostanie przedstawiony duchowy proces odnowy dokonującej się na Szlaku św. Jakuba, różne formy «małego» i «dużego» nawrócenia, co wynika z konfrontacji z własnymi słabościami, brakami, ale także z życzliwością i dobrocią. Jedną z cnót, którą w szczególny sposób przeanalizujemy w oparciu o teksty biblijne to «prostota», która jest jednym z doświadczeń Camino de Santiago.

Dlatego hasłem tegorocznej «Szkoły Jakubowej» będą słowa z 2 Listu do Koryntian: «Pan mi powiedział «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.» (2 Kor 12,9).

Jak powinien pielgrzym-chrześcijanin podchodzić do swoich słabości? Ukrywać? Pokonywać? Przekształcać? Jak przeżywać słabości innych osób, które często Camino odsłania? Jaką przyjąć postawę? Czego uczy droga wiary św. Jakuba, a co radzi św.Tomasz z Akwinu?

Te i inne tematy, będą stanowiły treść duchowych ćwiczeń na Camino Polaco, w Mogilnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00, zakończenie w południe w niedzielę.

Zgłoszenia do 19 stycznia należy wysłać na adres: camino.torun@interia.pl

Serdecznie zapraszam!
ks.Piotr Roszak

desde el hasta el
- Camino Polaco Sin categorizar
Deja un comentario