Staramy się, by na naszej stronie pojawiały się wciąż nowe treści przydatne dla pielgrzymów. W tym także informacje o kolejnych odcinkach Drogi św. Jakuba w Polsce. I tak zapraszamy na podstronę Drogi Częstochowskiej, czyli szlaku prowadzącego z Częstochowy przez ziemię lubliniecką, Jemielnicę na Górę św. Anny. Tym samym mamy już możliwość wyjścia spod Jasnej Góry oznakowanym muszlą szlakiem w dwóch kierunkach: na południe Drogą Jasnogórską i na zachód Drogą Częstochowską. Dobrej Drogi!

Leave Comment