mkidn_01_cmyk10 marca 2016 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu niezbędnych działań w celu uznania przez Radę Europy Dróg św. Jakuba w Polsce jako części składowej Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino Santiago de Compostela. 

Gospodarzem spotkania była pani URSZULA ŚLĄZAK, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą MKiDN, na wniosek inicjatorów rewitalizacji i opiekunów Pomorskiej Drogi św. Jakuba, reprezentowanych przez ALICJĘ ZAJĄCZKOWSKĄ – doradcę Burmistrza Lęborka, odpowiedzialną za realizację w latach 2011-2014 unijnego projektu „RECReate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” oraz RYSZARDA WENTĘ – przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

W spotkaniu jako goście uczestniczyli również ks. STANISŁAW CZERWIŃSKI – proboszcz z Jakubowa, inicjator i opiekun Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, wiceprezes Bractwa Jakubowego, EMIL MENDYK – prezes stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce, oraz  DARIUSZ MĄCARZ – przedstawiciel europosła KAZIMIERZA UJAZDOWSKIEGO – wiceprzewodniczącego Zespołu Poselskiego ds. Dróg św. Jakuba w Parlamencie Europejskim. MKiDN reprezentowała ponadto p. HANNA JĘDRAS – główny specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą.

Z zadowoleniem przyjęto deklarację pani Dyrektor Departamentu, że Ministerstwo Kultury w najbliższych tygodniach uzgodni z INSTYTUTEM EUROPEJSKICH SZLAKÓW KULTUROWYCH w LUKSEMBURGU, agendą Rady Europy, oraz z Ministerstwem Turystyki i Sportu i Ministerstwem Spraw Zagranicznych niezbędną procedurę uznania Camino w Polsce jako części europejskiej sieci szlaku kulturowego Camino Santiago de Compostela. Będzie to podstawą do rekomendacji prof.  PIOTROWI GLIŃSKIEMU – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i I Wiceprezesowi Rady Ministrów, aby Polska podpisała POROZUMIENIE CZĘŚCIOWE RADY EUROPY DOTYCZĄCE EUROPEJSKICH SZLAKÓW KULTUROWYCH, podobnie jak zrobili to już m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa; podpisanie przez Polskę Porozumienia umożliwi opiekunom poszczególnych Dróg Jakubowych przedstawienie wniosków do Instytutu w Luksemburgu.

Jak podsumował spotkanie ks. Stanisław Czerwiński: wyjeżdżamy z Warszawy z przekonaniem, że najpóźniej w przyszłym roku – gdy będziemy świętować jubileusz 10-lecia otwarcia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, pierwszej Camino w Polsce –  odczytamy stosowne Certyfikaty Rady Europy uznające zainteresowane Drogi św. Jakuba w Polsce Europejskimi Szlakami Kulturowymi.

Invalid Displayed Gallery

Źródło: http://www.re-create.pl/news,778,CO_ZROBIC_ABY_CAMINO_W_POLSCE_UZNANO_ZA_CZESC_EUROPEJSKIEGO_SZLAKU_KULTUROWEGO