unnamedPracownia Szlaku św. Jakuba UMK i proboszcz toruńskiej parafii św. Jakuba ks. Wojciech Kiedrowicz zapraszają wszystkich chętnych, którzy chcieliby przejść do historii jako członkowie założyciele przyszłego Bractwa św. Jakuba, na spotkanie w najbliższy czwartek 30 kwietnia o godz. 19.00 do sali nr 1 na Wydziale Teologicznym UMK. W zaproszeniu skierowanym do sympatyków Camino ks. Piotr Roszak pisze: Na tym etapie naszych przygotowań, w których zapoznawaliśmy się z modelami funkcjonowania podobnych stowarzyszeń Jakubowych w Polsce (zwł. w Więcławicach Starych), dojrzeliśmy do chwili, aby powołać nasz Bractwo Jakubowe w dniu 25 lipca br. Jest ono otwarte na wszystkich, którzy pragną propagować wartości duchowe związane z Camino de Santiago, uczestniczyć na miarę swoich możliwości w podejmowanych inicjatywach, a także otaczać opieką duchową pielgrzymów wędrujących do Santiago, realizując w ten sposób chrześcijański ideał pielgrzymkowy. Do Bractwa mogą zapisać się wszyscy mieszkający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie muszą to być osoby zamieszkujące w Toruniu.
Na spotkanie w czwartek serdecznie zapraszam też osoby, które chciałyby nas wesprzeć podczas zbliżającej się konferencji Jakubowej w dniu 30 maja br. Potrzebujemy wypieków caminowych, osób do pomocy w przyjmowaniu gości, pracach biurowych. Będziemy wdzięczny za każdą pomoc, a także sugestie.
Buen Camino!
ks. Piotr Roszak
Pracownia Szlaku św. Jakuba, Wydział Teologiczny UMK
„Praelatus autem debet se custodire a defectu cuiuscumque modi, et maxime ab impatientia quia ipse portat totum pondus multitudinis” (Tomas de Aquino, In 1 Thes, cap.V, lect. 2)