ObejscieS3W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S3 koło Legnicy nie jest możliwe przejście dotychczasowym fragmentem Drogi św. Jakuba Via Regia za Legnicą przy dojściu do miejscowości Szymanowice.
W związku z tym przygotowane zostały dwa warianty trasy umożliwiające dalsze wędrowanie:
– na krzyżówce w d. wsi Smokowice w prawo, lekko pod górę, do drogi Legnica-Złotoryja (ok. 1-1,5 km) i tą drogą w lewo (ok. 1 km, uwaga na spory ruch!) i przed torami w lewo do Szymanowic i przy wejściu do wioski w prawo ze szlakiem niebieskim. Tu wchodzimy na dotychczasowy przebieg szlaku – nad autostradą A4 i wkrótce jesteśmy w Wilczycach.
– na krzyżówce w d. wsi Smokowice w lewo w drogę asfaltową, lekko w dół. Po lewej stronie mamy szkółkę drzew i krzewów. Przechodzimy przez most na Kaczawie i nad autostradą A4 i przy najbliższej krzyzówce z drogą asfaltową w prawo do Dunina i tu dalej asfaltówką do Wilczyc gdzie spotykamy naszą Drogę.

Oba warianty zaznaczono na poniższej mapie. Za pomoc dziękujemy opiekunowi szlaku z Legnicy, Markowi Rabskiemu!
LegnicaS3

Zakończenie budowy drogi S3 zaplanowane jest na koniec roku 2018. mamy nadzieję, że przejście pierwotną trasą możliwe będzie już wcześniej.