Sprzyjająca pogoda pozwoliła mijającej jesieni na odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba na Dolnym Śląsku. Poza uzupełnieniem malowanych i klejonych znaków na ponad 220-kilometrowej trasie przygotowane zostały drogowskazy dystansowe, które zawisną wnet na 23 węzłach szlaków między Oławą i Zgorzelcem. Realizujące to zadanie stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” wydatnie wsparli znakarze z oddziałów PTTK w Legnicy, Lubinie i Lwówku Śl., a możliwe ono było dzięki wsparciu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Przy okazji prac znakarskich nieco skorygowano przebieg otwartego w roku 2006 szlaku, aby był on bardziej jednoznaczny i zmniejszający prawdopodobieństwo zgubienia drogi. I tak m.in. „wyprostowano” przejście przez zachodnie dzielnice Wrocławia (z ul. Zachodniej wejście w ul. Legnicką do Parku Zachodniego) oraz centrum Legnicy (wyjście z Rynku prosto ul. Złotoryjską do przejścia podziemnego w kierunku ul. Kościuszki), a dojście do ruin zamku w Rokietnicy koło Złotoryi pozostawiono jako opcja. Zaniechano ponownego znakowania dotychczasowych odcinków alternatywnych przez Lubiąż oraz Legnickie Pole – odcinki te były dotąd w nikłym stopniu użytkowane przez pielgrzymów, w dużej części prowadzą odcinkami niepozwalającymi umieszczać oznakowania i istnieje na nich niewystarczająca liczba miejsc noclegowych. Ze względu jednak na rangę obiektów w tych miejscowościach (gigantyczne pocysterskie opactwo z kościołem św. Jakuba w Lubiążu oraz sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu na miejscu bitwy pod Legnicą) dojście do nich jest ze wszechmiar polecane.
Niestety wyczerpaniu uległ już nakład przewodników „Droga św. Jakuba VIA REGIA: Dolny Śląsk”. Obecnie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” poszukują możliwości wydania przewodnika po całym śląskim odcinku Via Regia, od Piekar Śl. do Zgorzelca. Optymalna byłaby jego publikacja w pierwszej połowie 2014 roku.

Leave Comment