Jeszcze tylko przez nieco ponad miesiąc można nadsyłać prace na konkurs fotograficzny ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przypominamy, że do uczestnictwa zaproszone są wszystkie osoby fotografujące i pielgrzymujące po Opolszczyźnie oraz szlakami do Santiago de Compostela w Galicii. Zdjęcia nadesłane do konkursu powinny być tematycznie związane z pielgrzymką po opolskiej części Drogi św. Jakuba. Zwycięskie i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz w materiałach promocyjnych Szlaku.

Bliższe szczegóły dotyczące konkursu, a także jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Patronat nad konkursem objęło stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” oraz samorządy: miasto Nysa oraz miasta i gminy: Gogolin i Leśnica.