Podczas gdy pątnicza sztafeta „Europa Compostela 2010” oficjalnie się dopiero rozpoczyna (informacja z inauguracji w Strassburgu, 28 kwietnia 2010 r. znajduje się na stronie www.camino.net.pl/europacompostela), w Polsce dobiega już ona końca. Rozpoczęte 20 lutego (najwcześniej w Europie) wędrówki ruszyły z Pilzna i Sandomierza, by w ciągu kolejnych weekendów pokonać trasę do Krakowa (tu spotkały się 13 marca), a w kwietniu przejść przygotowywany górnośląski odcinek Drogi św. Jakuba „Via Regia”. Od 24 kwietnia mają miejsce już codzienne etapy, które w ostatnim dniu kwietnia pozwoliły na dojście do Wrocławia, skąd 1 maja spod siedziby stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” wyruszy także „kij strassburski”. Zostanie on w dwóch etapach przeniesiony przez piechurów do Środy Śl., a następnie w trzech etapach (start: Środa Śl., Legnica, Lwówek Śl.) dowieziony zostanie przez cyklistów z legnickiej „EkoRamy” do Zgorzelca. Do miasta nad Nysą Łużycką również 5 maja dotrze „złota księga” ze Strassburga, która 3 maja wyruszy z Jeleniej Góry. Kij i księga zostaną 5 maja wieczorem przekazane saksońskim pielgrzymom z „Ekumenicznego Szlaku Pątniczego”.

Dokładny harmonogram – również na stronie www.camino.net.pl/europacompostela.

W ostatnim dniu kwietnia w Polsce znajdowały się jeszcze dwa inne z kijów EC2010 przekazanych w Strassburgu. Dokładnie o godz. 15:00 wyruszyły one spod Collegium Polonicum w Słubicach i po przeniesieniu przez most graniczny na Odrze dotarły do kościoła mariackiego we Frankfurcie. Stamtąd ruszyły dalej dwiema drogami do Santiago: jeden z nich przez Magdeburg w stronę Paderborn i Kolonii, zaś drugi – przez Lipsk w stronę Speyer, gdzie o 5 dni wyprzedzi kij niesiony z Dolnego Śląska.

Na stronie http://www.rbb-online.de/zibb/archiv/zibb_vom_3__mai/pilgertour__roman.html telewizyjna relacja berlińskiej telewizji z tego wydarzenia.

Leave Comment